Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Khi Cung Cấp Số Điện Thoại

1. Giới Thiệu

Chúng tôi coi trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ số điện thoại của bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi.

2. Thu Thập Thông Tin

Khi bạn cung cấp số điện thoại cho chúng tôi, chúng tôi thu thập các thông tin sau:

 • Số điện thoại
 • Tên (nếu được cung cấp)
 • Thông tin liên hệ khác (email, địa chỉ, nếu có)

3. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng số điện thoại của bạn cho các mục đích sau:

 • Liên lạc với bạn về các sản phẩm, dịch vụ, hoặc hỗ trợ khách hàng
 • Gửi thông báo về các cập nhật, khuyến mãi, hoặc sự kiện
 • Cải thiện dịch vụ và trải nghiệm khách hàng

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hoặc chia sẻ số điện thoại của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trong các trường hợp sau:

 • Khi có sự đồng ý của bạn
 • Khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn (ví dụ: đối tác giao hàng)
 • Khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc cơ quan chức năng

5. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ số điện thoại của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Các biện pháp này bao gồm:

 • Sử dụng mã hóa và các công nghệ bảo mật khác
 • Hạn chế truy cập thông tin chỉ cho những nhân viên có nhu cầu công việc
 • Thực hiện kiểm tra định kỳ các biện pháp bảo mật

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này hoặc muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

 • Email: dacosofa@gmail.com
 • Số điện thoại: 0949232238
 • Địa chỉ: 500/20 Dương Thị Mười, Quận 12, TPHCM

7. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra để cập nhật thông tin về cách chúng tôi bảo vệ số điện thoại của bạn.